Общи условия

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Данни за продавача

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Мага копи ЕООД, ЕИК 203372100, София, ул. Елисавета Багряна 2А, накратко изписвано по-долу magacopy.com или Продавача.

2. Общи положения

2.1. Общите условия на magacopy.com са задължителни за всички Клиенти на сайта.

2.2.  Всяко използване на сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от magacopy.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4.  magacopy.com  има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия magacopy.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.6. Екипът на magacopy.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3. Сключване на договор

3.1.  Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона.

3.2.    magacopy.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление magacopy.com прави по електронен път (имейл).

3.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи magacopy.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

3.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща , че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена.

4. Политика за онлайн продажба

4.1.  Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.2. Комуникацията с magacopy.com може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

4.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

5. Поръчка

5.1.  Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

5.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката, нито до автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

5.3. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на magacopy.com да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

5.3. Връщане на стока – клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от magacopy.com в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от magacopy.com и законовият срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на magacopy.com продукта до офис на Еконт , гр.София, ул. цар Самуил 3, офис Гладстон, като междувременно уведоми magacopy.com за това order@magacopy.com или на тел.: 02 851 31 16.

5.4.  Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

6. Доставка на стоки

6.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма ЕКОНТ на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

6.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл order@magacopy.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

6.3. Цената на доставката на стоки, се поема от куповача освен ако не е изрично упоменато друго.

6.4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на
• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

6.5. Срока за доставка е до 5 работни дни от регистриране на поръчката.

7. Прехвърляне на собствеността

7.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

12. Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни 
Aдpec: гp. Coфия, yл. „Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв“ № 15, 
Телефон: 02 / 940 20 46 
Факс: 02 / 940 36 40 
Уeб caйт: www.cpdp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe 
Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6, 
Телефон: 02 / 980 25 24 
Факс: 02 / 988 42 18 
Уeб caйт: www.kzp.bg 

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa 
Aдpec: гp. Coфия, бyл. „Bитoшa“ №18 
Телефон: 02 / 935 61 13 
Факс: 02 / 980 73 15 
Уeб caйт: www.cpc.bg

X